Fagoversigt sorteret primært på periode, by og studietype: E18 - Det Naturvidenskabelige Fakultet i Odense, Kandidat

N110006101 - BB804: Biologieksperimenter - biologiformidling (31917)
N110007101 - BB807: Molekylær toksikologi (31937)
N110008101 - BB809: Adfærdsbiologi (5653)
N110010101 - BB820: Risikovurdering af miljøfremmede stoffer (31939)
N110011101 - BB832: Marine økosystemer (31899)
N110012101 - BB835: Adfærdsbiologi II (31940)
N110013101 - BB836: Geografiske Informationssystemer (GIS) i Miljøforvaltning og klimatilpasning (31900)
N110014101 - BB838: Brug af Matlab i bioakustik (34743)
N110015101 - BB839: Planlægning og fortolkning af biologiske undersøgelser (31941)
N110016101 - BB841: Karriereplanlægning (14217)
N110017101 - BB842: Forskningsprojekt IV (46580)
N110018101 - BB843: Forskningsprojekt V (31918)
N110019101 - BB844: Feltkursus i terrestrisk eller marin biologi (31942)
N110020101 - BB845: Klimatilpasning (31943)
N110021101 - BB847: Mundtlig formidling for naturvidenskab (31919)
N210014101 - BMB803: Molekylær mikrobiologi (14490)
N210015101 - BMB806: Infektionsimmunologi (14491)
N210022101 - BMB815: Human Molekylær Genetik - Molekylær Patologi og Diagnostiske Metoder (14492)
N210016101 - BMB821: Specialeforberedende kursus (28924)
N210017101 - BMB822: Moderne tendenser og teknologier i molekylær cellebiologi (14494)
N210000101 - BMB826: Eksperimentel molekylærbiologi. Metoder til undersøgelse af eukaryot genregulering (14677)
N210012101 - BMB827: Laboratoriekursus i Molekylær Mikrobiologi (14489)
N210013101 - BMB830: Biostatistik i R I (14592)
N210021101 - BMB831: Biostatistik i R II (14593)
N210018101 - BMB837: ’Conversion class’ i biokemi og molekylærbiologi (32537)
N340001101 - DM819: Geometriske algoritmer (29097)
N340003101 - DM840: Algoritmer i kemoinformatik (9258)
N340004101 - DM847: Introduktion til bioinformatik (11029)
N340015101 - DM848: Microservice-Programmering (11077)
N340000101 - DM857: Introduktion til programmering (27360)
N340005101 - DM861: Concurrency Theory (9260)
N340014101 - DM867: Kombinatorisk Optimering (9782)
N570002101 - FA802: Mekanistisk Toksikologi (31954)
N570003101 - FA806: Transportører og ADME (10979)
N570001101 - FA807: cGMP of sterile dosage forms (34519)
N570000101 - FA808: Avanceret lægemiddelformulering (34520)
N510004101 - FY802: Statistisk fysik (7434)
N510003101 - FY803: Kvantefysik (11815)
N510002101 - FY817: Introduktion til Astrofysik og Kosmologi (10982)
N510001101 - FY821: Eksperimentel fysik III (10983)
N210001101 - IABMB801: Individuel studieaktivitet ved BMB (14590)
N210002101 - IABMB802: Individuel studieaktivitet ved BMB (46583)
N210003101 - IABMB803: Individuel studieaktivitet ved BMB (46548)
N210004101 - IABMB804: Individuel studieaktivitet ved BMB (14560)
N210005101 - IABMB805: Individuel studieaktivitet ved BMB (14488)
N210006101 - IACB801: Individuel studieaktivitet i Biomedicinsk informatik (18577)
N210007101 - IACB802: Individuel studieaktivitet i Biomedicinsk informatik (18597)
N210008101 - IACB803: Individuel studieaktivitet i Biomedicinsk informatik (46549)
N340006101 - IADM801: Individuelt projekt i datalogi (9384)
N340007101 - IADM802: Individuelt projekt i datalogi (9420)
N340008101 - IADM803: Individuelt projekt i datalogi (9406)
N340009101 - IADM804: Individuelt projekt i datalogi (9407)
N340010101 - IADM805: Individuelt projekt i datalogi (46598)
N340011101 - IADM806: Individuelt projekt i datalogi (46551)
N340012101 - IADM807: Individuelt projekt i datalogi (9410)
N340013101 - IADM808: Individuelt projekt i datalogi (9421)
N510008101 - IAFY801: Individuel studieaktivitet i fysik (8254)
N510009101 - IAFY802: Individuel studieaktivitet i fysik (49957)
N510010101 - IAFY803: Individuel studieaktivitet i fysik (8277)
N510011101 - IAFY804: Individuel studieaktivitet i fysik (49958)
N510012101 - IAFY805: Individuel studieaktivitet i fysik (8294)
N540006101 - IAKE801: Individuel studieaktivitet i kemi (8297)
N540010101 - IAKE802: Individuel studieaktivitet i kemi (49971)
N540007101 - IAKE803: Individuel studieaktivitet i kemi (37537)
N540008101 - IAKE804: Individuel studieaktivitet i kemi (49959)
N540009101 - IAKE805: Individuel studieaktivitet i kemi (8354)
N310010101 - IAMM801: Forskningsprojekt i matematik (69739)
N310011101 - IAMM802: Forskningsprojekt i matematik (69740)
N310012101 - IAMM803: Forskningsprojekt i matematik (69742)
N310013101 - IAMM804: Forskningsprojekt i matematik (69743)
N310014101 - IAMM805: Forskningsprojekt i matematik (69726)
N310015101 - IAMM806: Forskningsprojekt i matematik (69727)
N310016101 - IAMM807: Forskningsprojekt i matematik (69762)
N310017101 - IAST801: Forskningsprojekt i statistik (9544)
N310018101 - IAST802: Forskningsprojekt i statistik (9560)
N310019101 - IAST803: Forskningsprojekt i statistik (9561)
N310020101 - IAST804: Forskningsprojekt i statistik (46591)
N370001101 - IAST805: Forskningsprojekt i statistik (69790)
N540011101 - KE801: Uorganisk kemi B (34501)
N540012101 - KE803: Molecular modelling (17969)
N540013101 - KE805: Supramolekylær kemi og nanokemi (21918)
N540014101 - KE810: Biouorganisk kemi (11065)
N540016101 - KE820: Beregningskvantekemi (11066)
N540015101 - KE822: Organisk kemisk analyse og separation (34525)
N540017101 - KE826: Spektroskopi (12537)
N540018101 - KE827: Basic Solid State Chemistry (11857)
N310000101 - MM802: Stokastiske differentialligninger I (23877)
N310001101 - MM810: Grafteori I (9324)
N310002101 - MM819: Introduktion til operator algebra teori (9325)
N310003101 - MM822: Matematikkens historie (19417)
N310004101 - MM831: Differentialligninger II (11082)
N310005101 - MM834: Partielle differentialligninger: teori, modellering og beregning (17581)
N310006101 - MM835: Sandsynlighedsteori (9328)
N310007101 - MM837: Beregningsmæssig fysik (9329)
N310008101 - MM842: Kurver og flader (9330)
N310023101 - MM846: Riemannsk geometri, matrix mangfoldigheder og anvendelser (9786)
N310009101 - MM847: Riemannsk geometri (18108)
N310022101 - MM848: Matrix mangfoldigheder og anvendelser (9785)
N710000101 - NAT808: Undervisningspraksis i de naturvidenskabelige fag (11035)
N710001101 - NAT809: Assembling af minimale levende systemer (5022)
N710002101 - NAT810: Virksomhedsprojekt (18599)
N710003101 - NAT811: Virksomhedsprojekt (18600)
N710004101 - NAT812: Virksomhedsprojekt (18601)
N710005101 - NAT813: Kandidatspeciale for PhD-studerende på 4+4 ordning (32037)
N110003101 - SPBB800: Speciale i biologi (48069)
N210023101 - SPBMB800: Speciale i biomedicin (46546)
N210025101 - SPBMB801: Speciale i biokemi og molekylær biologi (14206)
N210027101 - SPBMB802: Speciale i biokemi og molekylær biologi (46547)
N210030101 - SPBMB803: Speciale i biomedicin (14207)
N210033101 - SPCB801: Speciale i Biomedicinsk informatik (18558)
N340017101 - SPDM800: Speciale i datalogi (14209)
N510005101 - SPFY800: Speciale i fysik (46544)
N510014101 - SPFY801: Speciale i fysik (33644)
N510017101 - SPFY802: Speciale i fysik (33678)
N540001101 - SPKE800: Speciale i kemi (33646)
N540019101 - SPKE801: Speciale i kemi (33666)
N220010101 - SPKE802: Speciale i medicinalkemi (33647)
N540021101 - SPKE803: Speciale i medicinalkemi (33650)
N540024101 - SPKE804: Speciale i kemi (33651)
N310024101 - SPMM800: Speciale i matematik (14227)
N310025101 - SPMM801: Speciale i anvendt matematik (14257)
N540027101 - SPNA800: Speciale i nanobioscience (24108)
N370000101 - ST808: Multivariat dataanalyse og kemometri (9332)
N810001101 - SU802: Medicinsk neurobiologi (19560)
N810002101 - SU803: Farmakologi B (19578)
N810003101 - SU809: Dyreforsøgskundskab (25562)
N810004101 - SU810: Human Patofysiologi (19597)